Μαθημάτων συνέχεια…

Μαθημάτων συνέχεια για τον A-Polarisσήμερα με θέμα “Οι κινήσεις & οι θέσεις των πλανητών”.

Οι νόμοι κίνησης των πλανητών του Κέπλερ, οι διακεκριμένες θέσεις των πλανητών και πολλά άλλα θέματα αναλύθηκαν στα μέλη του ομίλου από τον εισηγητή κ. Γιώργος Μπιρσιάνης, μέλος του Ομίλου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά!

Έντονη και ζωηρή ήταν και η συζήτηση που ακολούθησε πάνω στα θέματα της εισήγησης και μας κράτησε για αρκετή ακόμα ώρα στο χώρο του Ομίλου.