Αστρονομία και μέτρηση του χρόνου

Ένα ακόμα μάθημα έλαβε χώρα στον χώρο του ομίλου στην διάρκεια της τελευταίας συνάντησης. Αυτή τη φορά το θέμα ήταν “Αστρονομία και μέτρηση του χρόνου”.

Από τα Ηλιακά στα σύγχρονα ατομικά ρολόγια, σε ποιες εφαρμογές χρειάζεται η μεγάλη ακρίβεια, πως η αστρονομία επηρέασε τη μέτρηση του χρόνου και άλλα πολλά τα θέματα που αναλύθηκαν από τον εισηγητή κ. Στέφανο Σοφολόγη.